Website counter

петак, 12. фебруар 2010.

Značaj Studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti ima za cilj da proceni ekonomsku opravdanost predloženog projekta. Ona treba da odgovori na pitanje: Da li ideja ima ekonomskog smisla? Studija treba da pruži detaljnu analizu mogućih opcija kao i svih prepreka na koje se može naići na putu ka uspešnoj realizaciji projekta.

Studija izvodljivosti se koristi pri procesu donošenja odluke,tj.
izradjuje se u fazi osmišljavanja razvoja ciklusa poslovanja, pre izrade formalnog Business plana. Studija ima funkciju analitičke pomoći koja uključuje preporuke i ograničenja, koja se koriste kao pomoć pri donošenju odluke da li je projekat održiv ili ne.

Ideja ima mnogo, ali je samo mali broj komercijalno održiv. Stoga, Studija izvodljivosti je efektan način zaštite od nepofitabilnih budućih investicija. Ukoliko se Studijom proceni da je projekat održiv, sledeći logičan korak u procesu bi bio izrada Business plana. Detaljna analiza održivosti projekta pruža obilje informacija koje su takodje neophodne za izradu Business plana i na taj način se skraćuje vreme istraživanja. Tako na primer, detaljna analiza tržišta i konkurencije je neophodna kako bi se definisala izvodljivost poslovnog koncepta. Studija izvodljivosti treba da da kompletan pregled i analizu stanja na tržištu, kao i jasna objašnjenja za svoje preporuke, koje se baziraju na kombinaciji kvantitativnih, kvalitativnim i iskustvenim parametrima.

Нема коментара:

Постави коментар